Je vindt hier informatie over beleid,bestuur, organisatie, stages, vrijwilligers, zakelijke gegevens, anbi en privacy. 

Beleid 

Hier vind je een overzicht van onze beleidsstukken sinds 1 januari 2017, het moment van de verzelfstandiging van het museum. Eerdere stukken vind je onder de vlag van de Gemeente Westerwolde). Het betreft een dropboxlink. Mocht je de link niet kunnen openen, stuur ons dan een mail en we sturen je de gewenste beleidsstukken op.

Bestuur 

  • Peter Yspeert (voorzitter) partner/advocaat HS26 advocatuur
  • Riksta Zwart (secretaris) directeur/bestuurder Waterbedrijf Groningen N.V. 
  • Bas Krajenbrink (penningmeester) directeur/bestuurder bij woningstichting Patrimonium 

NB links zijn naar LinkedIn profielen.

Contact: info@hetmow.nl

Het MOW is een stichting ('Stichting Museum de Oude Wolden') en kent een onbezoldigd bestuur dat eindverantwoordelijk is. Het bestuur werkt diens rol uit als een kader stellend en controlerend bestuur en functioneert op afstand van de organisatie, volgens een bestuur plus directie model. Het bestuur komt meer dan vier keer per jaar bijeen. De stichting onderschrijft de Governance Code Cultuur en voert deze binnen de grenzen van een kleinere organisatie uit.

Organisatie

kernteam het MOW

  • Obby Veenstra (directeur), strategie, financien, programmering en collectie
  • Hesther Bakker, communicatie/pr, educatie en events
  • Anja Grijze, vrijwilligerscoordinatie, events, hospitality, faciliteiten en administratie
  • Iza Jelmersma, stagiaire MBO office assistant, Noorderpoort,

Contact: info@hetmow.nl

Stages

Het MOW is een gecertificeerde werkervaringsplaats en biedt ruimte aan stagiairs van zowel het MBO, HBO als universitaire opleidingen. 

Vrijwilligers

Het MOW is alleen mogelijk dankzij onze vrijwilligers, die alles verzorgen van baliebezettting, collectieregistratie, opbouwwerkzaamheden en zo voort. Ook meewerken? Kijk hier! Op dit moment bestaat ons team vrijwilligers uit ongeveer dertig mensen.

Zakelijke info

IBAN NL58 RABO 0306 6571 39

KVK 41014253

BTW NL 805224282B01

Stichting Museum de Oude Wolden is een culturele Algemeen Nut Beogende Instelling, met belastingvoordelen bij schenkingen, legaten en dergelijke. 

Privacy

Onze omgang met privacy vind je hier.