inleiding expo | prijslijst | website 6kmperuur10mdiep

Hieronder vind je per kunstenaar een toelichting. De scrollijst staat op alfabetische volgorde, op naam van de kunstenaar. Een algemene inleiding over de expositie vind je hier.

________

Josefien Alkema

Josefien Alkema volgde een mystiek spoor. Zij zocht een ervaring met iets groters, onzichtbaar en onzegbaar. In de natuur vond zij de vormen, het licht en de ruimte die deze ervaring verbeelden. De kunstenaar baseerde haar tekeningen op het grid van middeleeuwse getijdenboeken, een vorm van bezinning en mystieke beleving. Binnen dat kader nam ze alle vrijheid, waarbij ze onderwerp en stijl met elkaar liet botsen. Het leidde tot aardse composities, soms tastbaar en herkenbaar, soms amper waarneembaar en abstract.

Website Josefien Alkema

________

Sylvie Arrabito

N50o29’45” E4o3’42”

Hoewel Sylvie Arrabito al lang met plezier in Nederland woont, is België onderdeel van haar identiteit. Regelmatig volgt ze hunkerend het spoor terug naar onze zuiderburen. Vanwege de Corona-pandemie sloot de grens lange tijd voor alle niet noodzakelijke reizen. Was haar behoefte om de grens over te steken eigenlijk wel essentieel? Op 28 juni kon de kunstenaar tot haar grote geluk weer naar België. Ze besloot iets tastbaars mee te nemen; een vierkante meter gras, aan België onttrokken terrein. Het gras is bij de buren altijd groener.

Geen website, contact via e-mail.

________

Anneliet van Beelen

Het enige fysieke spoor van je geboorte is je navel. Als litteken blijft die levenslang zichtbaar op je buik. Andere littekens vervagen met de tijd. Sommige verdwijnen zelfs helemaal. Zo niet de navel. Die verandert hoogstens als je buik wat dikker wordt. Kun je aan een navel zien hoe oud iemand is? De omliggende buik verraadt vaak veel. Oordeel zelf. Van Beelen schoot alle tachtig foto’s, voor elke leeftijd één, precies op de dag dat het model de bijbehorende leeftijd bereikte. Het zijn zo jarige navels.

Website Anneliet van Beelen

________

Marjo van den Bekerom

Zeesponzen zijn de schoonmakers van de zee. Het zijn oeroude, levende organismen. Zij bestaan uit één, meerdere of zelfs een veelvoud aan kokertjes. Sponzen hebben veel poriën in hun weefsel waar het water doorheen loopt. Zo voeden zij zichzelf en filteren ze tegelijkertijd het zeewater. Van den Bekerom, zelf geboren aan zee, maakte sponzen van eetbaar materiaal. Zo kan het, op termijn, nieuwe sporen voeden. Ze bewerkte de kokervormen met zout en voegde sporen toe.

Website Marjo van den Bekerom

________

Lia Brouwer

Lia Brouwer ziet herinneringen als gelaagde sporen van het verleden. Sommige herinneringen vergeten we helemaal, andere zijn meer of minder bewust nog aanwezig. Herinneringen verschijnen of verdwijnen. De vraag is hoe betrouwbaar onze herinneringen zijn, in hoeverre ze met de tijd vervagen of veranderen. Door verschillende beeldlagen te verzamelen, reconstrueerde de kunstenaar een herinnering door de tijd. Het jurkje geeft warmte en bescherming. De schaduwwerking van de dunne stof versterkt het idee van gelaagdheid. De transparantie symboliseert wat tijd met onze herinnering doet. De combinatie van traditioneel handwerk en digitale print duidt eveneens op een tijdsverloop.

Website Lia Brouwer

________

Wilma Drooger

In een tijd waarin de wereld stil kwam te staan, ontwikkelde Wilma Drooger een bijzondere aandacht voor sporen dichtbij huis. Ze vond bloemen in eigen tuin en legde die op papier. Hierna plaatste ze het geheel in een bedding van gras. Het papier zoog zich vol regenwater. Hete zon verdroogde het papier en deed het krimpen, alsof het leven zich er uit terugtrok. De kunstenaar haalde het werk uiteindelijk naar binnen en gaf het een nieuwe bedding. Ze documenteerde de veranderingen van de installatie in tekeningen en zocht er woorden bij.

Website Wilma Drooger

________

Ingeborg Entrop

Ruim vijftig jaar geleden kronkelde de Westerwoldse Aa voor het laatst door het land ten westen van Bellingwolde. De rivier was geen partij bij de kavelruil die daar toen plaatsvond. Met het dempen van haar meanders kwamen ook haar verhalen tot stilstand. Eeuwenlang had ze de berichten van het verre veen in haar bochten aangedikt, verdraaid en overdreven. Tegenwoordig kalven er geen woorden meer van haar oevers af, om verderop als zin te worden afgezet. Zinnen bezinken niet meer tot een verhaal. Maar wie goed luistert, hoort de meanders nog neuriën in het veld.

Website Ingeborg Entrop

________

Janne Heida

Janne Heida heeft altijd iets willen nalaten. Iets dat overblijft als je tijd verstreken is, als alle ruis is weggeëbd en het leven is geleefd. Je zou dit een ordening van tijd en toeval kunnen noemen of sporen van een bestaan. Tijd en toeval vormen de wereld, die we op landkaarten vastleggen. De kunstenaar vindt niets zo mooi als een oud exemplaar, omdat men gewoon de wereld tekende zoals die er lag, met de beste bedoelingen maar met beperkte middelen. Net als op een oude kaart komen de lijnen en stippen in haar werk overeen met plekken en wegen in de werkelijkheid. Ook zij had te maken met beperkingen van het materiaal.

Website Janne Heida

________

Harma Heun

De series van Harma Heun komen voort uit haar band met Westerwolde. De kunstenaar groeide op in de regio en denkt graag terug aan de logeerpartijen bij haar grootouders. Hoe ze in een eikenboom klom of op strobalen, om naar gunder, doar boven, ofwel de Duitse grens te kunnen kijken. Deze waardevolle herinneringen maken dat ze nog regelmatig terugkomt in de streek. De werken zijn geen exacte weergave maar bieden een restbeeld. Het zijn sporen van herinneringen.

Website Harma Heun

________

Esther IJssels

Esther IJssels volgt het spoor van drie generaties vrouwen die hun eigen kleding naaiden, waaronder zijzelf. Couture als getuige van een liefdevolle connectie. De collages bestaan uit originele, met de hand getekende patronen van zowel haar oma uit Nederlands Indië als haar moeder. Voor de sarongset maakte de kunstenaar papierpulp van oud eigen werk dat ze op textiele patroondelen spoot, in vorm bracht en liet uitharden. De knopen staan voor verbinding.

Website Esther IJssels

________

Pauline Kick

Op het Wad ontmoeten land en zee elkaar en zorgen getijden voor er zijn en weer verdwijnen. Het tussenland is even zichtbaar als het water zich terugtrekt. Het is een moment in het nu, met resten uit het verleden. Het werk van Pauline Kick komt voort uit waddenklei, overblijfsels in de vloedlijnen en de bewegingen in dit getijdenlandschap. Een landschap dat zijn eigen geheugen kent en zijn eigen sporen maakt.

Website Pauline Kick

________

Henk Nijhuis

Henk Nijhuis kroop in de huid van een bloedverwante. Hij keerde met haar camera terug naar locaties die hij eerder samen met haar bezocht, Bergen aan Zee en Delfzijl. Ze had veel gefotografeerd. Wilde ze een aangename wereld vasthouden? Zou hij diezelfde wereld zien? Zou hij een verwantschap merken? De kunstenaar richt zich op het ervaren zelf. Het toelaten van het ontbreken van antwoorden acht hij voldoende.

Facebookpagina Henk Nijhuis

________

Wim Peters

Spoort de mens nog met de natuur? Wim Peters signaleert een onbalans en vreest dat de mensheid meer neemt dan geeft. De kunstenaar neemt je mee in zijn zoektocht naar een nieuw evenwicht. Hij gebruikt de beeldkracht van drieluiken, vanwege de symboliek van eenheid en verbondenheid. Maar Peters viert ook graag de schoonheid van sporen die de natuur zelf trekt, zoals torretjes in de schors van een perenboom.

Website Wim Peters

________

Marike van Ringen

Marike van Ringen laat zien hoe de tijd zijn sporen nalaat in steen. Stenen die verhalen vertellen van de ontwikkeling van land, reptielen, dinosauriërs, zoogdieren, mensen en beschavingen. Tegelijkertijd bieden stenen een glimp van de toekomst, een tijdreis. De stenen blijven zich vormen, blijven bestaan terwijl beschavingen elkaar opvolgen en verloren gaan. De kunstenaar verbeeldt in haar werk graag verhalen met film, fotografie en prints.

Website Marike van Ringen

________

Tobi van Ringen

Tobi van Ringen richt zich op de herhaling en stapeling van sporen door de tijd heen. Deze herhaling en stapeling ziet zij niet als iets statisch. Zaken muteren, op zoek naar eigen vormen. We evolueren, terwijl we onze herkomst niet kunnen verloochenen. In haar sculpturen verbeeldt zij met eenvoudig en sereen papier een gelaagd en meervoudig verhaal. Deze tegenstelling creëert een spanningsveld, iets wat de kunstenaar vaker zoekt.

Website Tobi van Ringen

_________

Kea Schipper

Kea Schipper liet zich inspireren door een ontmoeting met twee damherten, een moeder en haar jong, in haar tuin in Noordbroek. Zelf schreef zij hierover: “Sporen van liefde, bewondering en verwondering. Op een zonnige ochtend waren ze er opeens. Twee damherten. Een jonge moeder en haar zoontje. Speels renden ze door de tuin, hapje hier, hapje daar én gretig etend van het strooizaad voor de vogels en de fazanten. Met hen contact makend ook; nieuwsgierig. Moeder en zoon verloren elkaar niet uit het oog. En toch kwam de dag dat hij alleen in de tuin stond. Haar overal zocht, maar niet vond. Zijn kwetsbaarheid. Zijn kracht. Zijn blik. De tijdelijkheid van leven. Waargenomen zijn. Sporen van bestaan.”

Website Kea Schipper

________

Els Schuch

Al jong interesseerde Els Schuch zich voor forensisch onderzoek. Hierbij maken hoogontwikkelde technieken sporen zichtbaar of wissen deze juist. Ze ging zelf systematisch en microscopisch onderzoek doen naar virussen en bacteriën op het menselijk lichaam, in die delen die we associëren met zintuigen. Zij ontdekte een schitterende hoeveelheid vormen en kleuren die ze vertaalde in een poëtische collage. De kunstenaar beschouwt de werkelijkheid, zeker tijdens deze pandemie, als oneindig complex, geheimzinnig en in constante verandering. Voor haar staat niks voor eeuwig vast, blijft er altijd iets verborgen maar zijn er ook onbegrensde mogelijkheden.

Website Els Schuch

________

Mare Sliedrecht

Wat blijft er over van alles wat er is? Hoe we ook proberen de wereld vast te leggen in verhalen, boeken, film en foto’s, herinneringen vervagen. Soms doemt er even iets op. Een samenhang, een beeld, een woord, een letter. De boeken van Mare Sliedrecht laten zich niet letterlijk lezen. De losgeraakte bladzijden met letters die oplichten en vervallen suggereren enkel een verhaal. We zien wat blijft, sporen van sporen.

Geen website, contact via e-mail

________

Frea Snijders

Voor Frea Snijders wijzen sporen op de aanwezigheid van iets of iemand, een bestaan in het verleden, het heden of de toekomst. Bij het monument voor Maria verwoordt zij het als volgt: “Door je spoor ben je weer zichtbaar. Aanwezig in mijn ogen, gedachten en gevoelens. Telkens anders. Door het herscheppen van jouw spoor zoek ik verbinding. Telkens anders.”

Website Frea Snijders

________

Maya Vermeulen

Via muziek, beelden, films, romans en gedichten beroeren kunstenaars van oudsher emoties.In onze huidige tijd krijgen feiten het soms moeilijk en kunnen zij volgens Maya Vermeulen wel wat steun gebruiken. In haar prentenboek Sporen blijft zij bij de feiten, de letterlijk betekenissen van het begrip sporen. Voor Volg het spoor boog de kunstenaar zich over iets wat zij zelf zou kunnen achterlaten en koos voor taal. Ze onderzocht onder andere schriftsystemen en bewaarplaatsen en laat taalsporen zien en horen.

Website Maya Vermeulen

_________

_________