24K Hans Dingjan

Hans Dingjan (Finsterwolde) studeerde als tekenaar/schilder af aan de Rijksacademie in Amsterdam. Lange tijd was hij werkzaam als docent om daarnaast in alle vrijheid te kunnen blijven schilderen.

“Ik hou van de matte huid van mijn harsolieverf.                                                                                                                Van de aarzelend gekleurde witten van een mens die weinig zont.                                                                                        Van beeld waarin straks iets gaat gebeuren.                                                                                                                      Van het dof zwartpaarse van een Groninger paard.                                                                                                                De vele kleuren van zand.                                                                                                                                                      Van het verlegen wegkijken bij een moeilijke vraag.                                                                                                              Van gekleurde grijzen.                                                                                                                                                              Van een neutraal soms zelfs meedogenloos licht.

Dingjans schilderijen gaan vaak over mensen en intermenselijk contact. Dagelijkse situaties of geschreven verhalen vormen voor hem een bron van inspiratie. Door subtiel te spelen met het standpunt van de kijker, de omgeving van de geportretteerde en soms ook met zichzelf als onderdeel van het beeld weet hij emotie goed te treffen. Soberheid in kleur en vorm versterkt de kern van die emotie waardoor zelfs de kwetsbaarste mens respect afdwingt op het doek