Meld je aan voor onze  nieuwsbrief voor onderwijzers en andere educatieprofessionals

Rondleidingen 

Het MOW biedt rondleidingen bij Lodewijk Bruckman (magisch realisme) en de lopende wisseltentoonstellingen voor leerlingen uit het primair en voortgezet onderwijs. We nodigen ze uit actief te kijken, vragen te stellen, zich te verbazen, te fantaseren en creatief te denken. Het museum kan de rondleidingen aanvullen met een verwerkingsopdracht. 

Interesse? Neem contact op via 0597 - 53 15 09 of mail. Doe dit ongeveer drie weken van te voren.

________

Maatwerk

Het MOW maakt graag programma's op maat. Heb je zin om met ons samen te werken, leuk! Deel je idee of laat ons meedenken over een vraag, workshop, lesprogramma, kunst- of erfgoedproject. Mail ons, dan maken we een afspraak.

________

Educatieve programma's 

Naast tijdelijke programma's bij lopende tentoonstellingen, kun je altijd terecht voor de volgende educatieve programma's: 'Maak kennis met het magisch realisme', 'Mien schoule, breng je eigen schoolgeschiedenis in beeld' en 'Als oude dingen konden praten, erfgoed in de klas'.

>> Maak kennis met het magisch realisme

  • Voor: bovenbouw primair onderwijs | voortgezet onderwijs
  • Wat: museumbezoek 

Het MOW toont in een vaste zaal het werk van Lodewijk Karel Bruckman (1903–1995). Deze schilder noemde zichzelf magisch realist en plaatste zich zo tussen Nederlandse schilders als Carel Willink, Raoul Hynckes en Pyke Koch.

Beeld: Lodewijk Bruckman, A palette for taste and colour, 1984

Het fijnschilderwerk van Bruckman wekt ontzag en de sterke symbolen maken nieuwsgierig. Afgezet tegen het werk van andere magisch realisten, is Bruckmans thematiek hoopvol en positief. Dit maakt zijn werk geschikt voor een laagdrempelige kennismaking met deze bijzondere kunsttroming. Tegelijkertijd ontdekken leerlingen de betekenis van kunst in het algemeen. 

>> Mien schoule | breng je eigen schoolgeschiedenis in beeld   

  • Voor: primair onderwijs
  • Wat: project, maatwerk 

Viert jouw school een jubileum of is er een andere aanleiding om de eigen schoolgeschiedenis eens in te duiken? Het MOW helpt graag mee. In projectvorm bouwen leerlingen en leerkrachten samen een tentoonstelling die vertelt over hun school in vroeger tijden. ‘Mien schoule’ gaat uit van onderzoekend leren, sluit logisch aan bij diverse kerndoelen en wordt op maat aangeboden voor de klas of school die het aangaat.

Alles over dit erfgoededucatieproject lees je hier.

Beeld: aap, noot, mies, onderwijs in vroegere tijden

>> Als oude dingen konden praten | erfgoed in de klas

  • Voor: groep 5/6 van het primair onderwijs
  • Wat: les in klas door gastdocent, museumbezoek met artistieke opdracht 

Dit lespakket prikkelt kinderen om te filosoferen over historische objecten uit de collectie van het MOW. Ze krijgen de ruimte om het object nader te bestuderen, vragen te stellen en te associëren. Samen proberen ze achter het verhaal van het object te komen. Aansluitend op de les in de klas maken de leerlingen in het museum onder leiding van een erfgoeddocent, tevens beeldend kunstenaar, een schilderij van hun object in de toekomst. Lees hier meer over dit project.

________

Museumnieuwsbrief

In onze museumnieuwsbrief voor het primair onderwijs lees je wat het MOW scholen kan bieden bij de actuele tentoonstellingen. Wil je de nieuwsbrief ontvangen? Meld je hier aan. 

________

Volwassenen | een leven lang leren

Voor volwassenen bieden wij op diverse manieren verdieping, waaronder rondleidingen en elk najaar een speciaal lezingenprogramma rond de geschiedenis van Westerwolde en de verdere regio. Houd hiervoor onze agenda in de gaten.