Wil jij financieel bijdragen aan het museum, graag!

Hoe doe je dat?

Maak een eigen gekozen bedrag over op IBAN NL58 RABO 0306 6571 39 (voor copy paste: NL58RABO0306657139) ten name van Stichting MOW onder vermelding van ‘donatie’ én (indien gewenst) je contactgegevens (adres en e-mailadres). 

Belastingaftrek en aandachtspunten 

Het MOW heeft een ANBI status. Giften kun je van de belasting aftrekken.

Voor bedrijven biedt het museum bovendien sponsorpakketten op maat, waarin wederkerigheid altijd een rol speelt. Neem contact op met het museum voor meer informatie. Nb in verband met het bijhouden van adresgegevens verwijzen wij graag naar onze privacyverklaring

Oormerken donaties

Wil je graag dat je donatie naar een specifiek onderdeel van het museum gaat, bijvoorbeeld het collectiefonds, dan kan je dat in je omschrijving aangeven.

Onze dank is groot!