Het MOW ondersteunt graag makers in eigen regio én daarbuiten. Dit kan met expositieruimte zijn. Vergaderruimte is eveneens een optie. Hiernaast heeft het museum een rol in het versterken van het kunstenaarsnetwerk in de eigen omgeving, onder meer met de Middag voor makers. 

Maker in eigen regio? 

Het MOW rekent hiertoe professionele kunstenaars met een band met Westerwolde dan wel het oosten van Groningen. Het gebied vlak over de grens met Duitsland telt mee. Reken ruwweg 25 kilometer in een straal rondom het MOW. Werk je niet in deze regio, maar blijkt uit je werk wel een band met het gebied? Dat telt ook. 

Middag voor makers

Twee keer per jaar organiseert het MOW een Middag voor makers, een netwerkbijeenkomst voor professionele kunstenaars uit eigen regio. Hou voor data de nieuwsbrief in de gaten. Vanwege Corona stond dit lange tijd op een laag pitje, in 2022 komt hier weer ruimte voor. Suggesties voor onderwerpen horen we graag. 

Werkwijze exposities (nieuw!) 

Het MOW werkt op dit moment aan een nieuwe manier van programmeren, die samenhangt met een inhoudelijke koerswijziging. Het museum kiest voor langdurige tentoonstellingen met verschillende perspectieven op het (Groninger) platteland (zeker niet enkel het landschap). Hiervoor ontwikkelt het museum, samen met partners, specifieke tentoonstellingsconcepten. Vervolgens benadert het museum kunstenaars waarvan hun werk(wijze) aansluit op het concept. Hiernaast doen het museum open calls. Houd voor open calls onze nieuwsbrief in de gaten.

Open calls staan overigens open voor kunstenaars uit heel Nederland (en daarbuiten). 

Ideeen voor tentoonstellingen die passen bij onze identiteit (zie hiervoor ons beleid) zijn altijd welkom. Gebruik vooral de middagen voor makers om hierover te praten. 

Werkwijze museumwinkel

Denk je dat je objecten/kaarten en dergelijke hebt die leuk zouden zijn voor onze museumwinkel, misschien vinden wij dit ook. Hier geldt eveneens dat het aanbod past bij onze identiteit. Wij werken alleen met doorverkoop (geen opkoop) en met commissie. 

Hou ons op de hoogte 

Wij horen graag waar makers rondom het MOW mee bezig zijn. Nodig ons uit voor je nieuwsbrief, socials en zo voort. Ons vind je als 'het MOW'.

Standaard zakelijke afspraken

  • Het MOW rekent een commissie van 25% op de verkoop van werk in zowel de expositie als de museumwinkel
  • Over de herhaling van de expo op een andere locatie maakt het museum met de kunstenaar afspraken (beperkingen in tijd/actualiteit en nabijheid).
  • Het MOW verkrijgt publicatierechten van beeldmateriaal ter promotie van de tentoonstelling en verslaglegging van het museum.